از آن جا که در پاوربانکر محصولات توسط فروشندگان آن ها تحت نظارت پاوربانکر عرضه می شود، باعث اطمینان بخشی بیشتر به خریداران می شود.

پس از آن که محصول را دریافت کردید، 24 ساعت فرصت دارید تا رضایت خود را از خرید اعلام فرمایید. بعد از ثبت رضایت شما (طبق شرایط عودت محصول) مبلغ پرداخت شده به حساب فروشنده واریز خواهد شد.